Core Committee Members

S.N. Name
1. Shri Ashish Gautam Ji
2. Shri Sanjay Chaturvedi Ji
3. Shri Prashant Khare Ji
4. Shri Jitendra Singh Ji
5. Shri Vijendra Pratap Pandey Ji
6. Shri Sanjay Mishra Ji
7. Shri Balkrishna Shastri Ji
8. Shri Vishwas Sharma Ji
9. Shri Jitendra Singh “Rinku” Ji
10. Shri Umashankar Singh Ji
11. Shri Sunil Srivastava Ji
12. Shri Santosh Singh Ji
13. Shri Anand Richhariya Ji
14. Shri Pradeep Sharma Ji
15. Shri Gagan Yadav Ji