Divya Prem Sewa Mission @ Facebook
Divya Prem Sewa Mission @ Twitter
Divya Prem Sewa Mission @ Linked In
Divya Prem Sewa Mission @ pintrest
Divya Prem Sewa Mission @ instagram
Divya Prem Sewa Mission @ Youtube
Quick Enquiry
divyaprem03@gmail.com
Find us at :               
 
 
Welcome to Divya Prem Sewa Mission Samidha Chikitsalaya run by Divya Prem Sewa Mission Divya Shiksha Mandir run by Divya Prem Sewa Mission Pradeep Vatika (Boys Hostel) run by Divya Prem Sewa Mission Pradeep Vatika (Boys Hostel) run by Divya Prem Sewa Mission Sant Smagam at Divya Prem Sewa Mission Ganga Vatika (Girls Hostel) run by Divya Prem Sewa Mission Mobile Medical Unit run by Divya Prem Sewa Mission Sewa Kunj run by Divya Prem Sewa Mission Divya Bharat Shiksha Mandir run by Divya Prem Sewa Mission Vande Matarm Kunj run by Divya Prem Sewa Mission VIP Guest at Divya Prem Sewa Mission
Core Committee Members
 • 1. Shri Ashish Gautam Ji
 • 2. Shri Sanjay Chaturvedi Ji
 • 3. Shri Prashant Khare Ji
 • 4. Shri Jitendra Singh Ji
 • 5. Shri Vijendra Pratap Pandey Ji
 • 6. Shri Sanjay Mishra Ji
 • 7. Shri Balkrishna Shastri Ji
 • 8. Shri Vishwas Sharma Ji
 • 9. Shri Jitendra Singh “Rinku” Ji
 • 10. Shri Umashankar Singh Ji
 • 11. Shri Sunil Srivastava Ji
 • 12. Shri Santosh Singh Ji
 • 13. Shri Anand Richhariya Ji
 • 14. Shri Pradeep Sharma Ji
 • 15. Shri Gagan Yadav Ji
Contact Us
Divya Prem Sewa Mission
Sewa kunj, Below Chandighat Bridge Haridwar - 249408, Uttarakhand (India)   |  Phone : 01334 - 222211 / 9219595552   |  E-mail : divyaprem03@gmail.com
Website : www.divyaprem.co.in